РАЗКРИВАНЕ НА РИСКА

Вие потвърждавате и разбирате, че инвестициите във всякакви финансови инструменти са обект на редица рискове и че информацията, публикувана на Сайта, няма да съдържа списък или описание на съответните рискови фактори. Ето защо винаги трябва да правите задълбочено проучване относно рисковете, преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение, и трябва внимателно да прецените дали такива инвестиции са подходящи за вас спрямо вашия опит и финансови ресурси.

ВНИМАНИЕ

Това не са препоръки за инвестиции или професионални съвети.

Съдържанието на сайта се предоставя само за информационни цели. Никое съдържание, публикувано на сайта, не представлява препоръка или съвет, че даден финансов инструмент, транзакция или инвестиционна стратегия е подходяща за конкретно лице. Информацията, публикувана на Сайта, не е съобразена с инвестиционните нужди на което и да е лице.

Разбирате и се съгласявате, че ние не ви съветваме лично относно естеството, потенциала, стойността или ефективността на конкретен финансов инструмент, транзакция, инвестиционна стратегия или друга подобна тема. Единствено вие носите отговорност за определянето дали дадена инвестиция, стратегия или друг продукт или услуга са подходящи за вас.

Вие разбирате и се съгласявате, че данните на Сайта се предоставят от източници, за които се смята, че са надеждни, че изчисленията на нашия Сайт са направени с помощта на такива данни и че тези изчисления не са гарантирани от споменатите източници или друго физическо или юридическо лице и може да не са пълни.

Сей Трейд 22 ЕООД не е инвестиционен посредник и не предоставя инвестиционни услуги и дейности на трети страни.

Scroll to Top