Кои сме ние?

Say Trade 22 Ltd администрира и поддържа онлайн платформа за споделяне и достъп до информация, новини, статистики, съвети относно Forex търговия и инвестиции, както и финансови консултации.

 1. За да ви предоставим нашите Услуги, трябва да съберем лична информация за вас. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не накърнява във вашата поверителност.

1.1. Личните данни, които трябва да обработваме за вас, са следните:

Тип на личните данни:

Име и Фамилия

Телефонен номер

Информация за профила ви в Telegram 

Номер на банкова сметка (IBAN)

Имена на титуляр на банкова сметка

IP Адрес

Информация за трафика на уебсайта

Тип на личните данни:

Субект на данни

Субект на данни

Субект на данни

Субект на данни

Субект на данни

Генерирани при посещение на уебсайта

Генерирани при посещение на уебсайта

1.2. На нашия уебсайт използваме бисквитки, които са малки файлове, които се изтеглят на вашия компютър, за да подобрят изживяването ви като потребител на уебсайта. Можете да научите повече на нашата https://saytrade22.com/legal/cookies-policy.

1.3. Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

 • Предоставяне на достъп до платформата чрез уебсайта.
 • Предоставяне на консултантски услуги.
 • Абониране за материали, свързани с информация и съвети относно инвестиции, търговия, Forex чрез Telegram.
 • Персонализиране и подобряване на потребителското изживяване, потребителската комуникация.
 • Маркетинг, реклама и бюлетини, ако изрично сте се абонирали за тях. В този случай можете да се отпишете по всяко време.
 • Отговаряне на запитвания към уебсайта.
 • Таксуване и счетоводство.
 1. Нашето правно основание за обработка на личните данни:
 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните вече е страна, или за да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • Съгласие на субекта на данните
 • Изпълнение на законово задължение
 • В някои случаи, за целите на законните интереси, преследвани от нас като Администратор.
 1. Всички законни интереси, преследвани от нас или трети страни, които използваме, са както следва:
 • За да подобрим обслужването на клиентите, съдържанието и функциите на нашия уебсайт според интересите на нашите потребители.
 • За осигуряване и подобряване на удовлетвореността на клиентите.
 • За да избегнем правни спорове или да защитим правата си при възникване на такива.

2. Съгласие

Когато обработването на личните Ви данни не е необходимо за изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимен интерес на Администратора, Съгласието на Сей Трейд 22 ЕООД за лични данни е необходимо, но то трябва да бъде дадено изрично. Като се съгласявате с това съобщение за поверителност, вие ни давате разрешение да обработваме вашите лични данни специално за посочените цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изтриете информацията (в случай, че е част от личния ви профил) или можете да ни помолите да го направим, като ни изпратите имейл.

3. Разкриване

3.1. Сей Трейд 22 ООД ще предаде вашите лични данни на трети страни. Следните трети страни ще получат вашите лични данни за следната цел(и) като част от дейностите по обработване.

Име на трети страни

Google Analytics

Категория

Информация за трафика на уебсайта и IP адрес

Цел

Анализ на поведението на клиента

4. Трансфери на данни в трети държави:

Понякога Say Trade 22 Ltd ще трябва да прехвърли вашите лични данни на трети държави. В такива случаи ще бъдат взети подходящи предпазни мерки за защита на данните.

Трети страни (извън ЕИП) / международни организации

Google Inc. (USA)

Подходящи предпазни мерки за защита на данните

Стандартни договорни клаузи на ЕС за прехвърляне на лични данни към трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

5. Срок на съхранение

Сей Трейд 22 ООД ще запази вашите лични данни, както следва

Лична информация

Данни, необходими за изпълнение на договорни задължения или сключване на бъдещ договор (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, профил в Telegram, IBAN, име на титуляр на IBAN)‎.

 

 

 

Таксуване и счетоводство

 

Данни за трафика на уебсайта (Google AdWords, Google Analytics)

Данни за директен маркетинг

Давност

Данните се съхраняват за срока на изпълнение или прекратяване на договора – прекратяване на регистрацията; при прекратяване и ликвидация или несъстоятелност на една от страните по договора; по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно чрез предизвестие от която и да е от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си; 5 години след това, ако е необходимо за данъчни цели, защита на искове, отговори на жалби.

До извършване на финансовата операция и 10 години след това

Докато бисквитките и другите технологии за проследяване не бъдат изтрити от браузъра на субекта на данните

Докато съгласието на субекта на данните не бъде оттеглено.

6. Вашите права като субект на данни

Във всеки един момент, докато ние притежаваме или обработваме Вашите лични данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за вас.
 • Право на коригиране – имате право да коригирате данните, които съхраняваме за вас, които са неточни или непълни.
 • Право да бъдеш забравен – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които съхраняваме за вас, да бъдат изтрити от нашите записи.
 • Право на ограничаване на обработването – когато се прилагат определени условия, за да имате право да ограничите обработването.
 • Право на преносимост – имате право данните, които съхраняваме за вас, да бъдат прехвърлени на друга организация.
 • Право на възражение – имате право да възразите срещу определени видове обработка, като например директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – вие също имате право да бъдете обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебен контрол: в случай, че Say Trade 22 Ltd отхвърли искането ви съгласно правата на достъп, ние ще ви предоставим причина защо. Имате право на оплакване, както е посочено в точка 3.6 по-долу.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако в обработката на вашите лични данни има намесена трета страна (както е посочено в 3.4 по-горе).

7. Оплаквания

В случай, че желаете да подадете жалба относно начина, по който вашите лични данни се обработват от Сей Трейд 22 ООД, или как е била обработена Вашата жалба, имате право да подадете жалба директно до надзорния орган и Сей Трейд 22 ООД представители по защита на данните

Подробностите за всеки от тези контакти са:

Име:

Адрес:

Имейл:

Телефон:

Данни за контакт с надзорния орган

Комисия за защита на личните данни

1592 София, булевард Професор Цветан Лазаров 2

+359291-53-518

GDPR Данни за контакт на собственика

Георги Василев Александров

5G проф. Улица Михаил Андреев, София, България

0899147155

8. Често задавани въпроси

Как Say Trade 22 Ltd ще използва личните данни, които събира за мен?

Say Trade 22 Ltd ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR). Ние ще се стремим да поддържаме вашата информация точна и актуална и няма да я съхраняваме по-дълго от необходимото. Say Trade 22 Ltd е длъжен да съхранява информация в съответствие със закона, като например информация, необходима за целите на данък върху дохода и одит. Колко дълго трябва да се съхраняват определени видове лични данни може също да се управлява от специфични изисквания на бизнес сектора и договорени практики. Личните данни могат да се съхраняват в допълнение към тези периоди в зависимост от индивидуалните бизнес нужди.

При какви обстоятелства Say Trade 22 Ltd ще се свърже с мен?

Нашата цел е да не се натрапваме и се ангажираме да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от вас информация ще бъде предмет на строги мерки и процедури за минимизиране на риска от неоторизиран достъп или разкриване.

Мога ли да разбера личните данни, които организацията съхранява за мен?

Сей Трейд 22 ООД по ваше искане може да потвърди каква информация притежаваме за вас и как се обработва. Ако Сей Трейд 22 ООД притежава лични данни за Вас, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да обработват вашите данни. В някои случаи това ще бъде представител в ЕС.
 • Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо.
 • Целта на обработката, както и правното основание за обработка.
 • Ако обработването се основава на легитимни интереси на Сей Трейд 22 ООД или трета страна, информация за тези интереси.
 • Категориите лични данни, които се събират, съхраняват и обработват.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са/ще бъдат разкрити.
 • Ако възнамеряваме да прехвърлим личните данни на трета държава или международна организация, информация за това как гарантираме, че това се прави сигурно. ЕС одобри изпращането на лични данни до някои държави, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. В други случаи ще гарантираме, че са налице конкретни мерки за защита на вашата информация.
 • Колко време ще се съхраняват данните.
 • Подробности за вашите права за коригиране, изтриване, ограничаване или възражение срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако не са събрани директно от вас.
 • Всякакви подробности и информация за автоматизирано вземане на решения, като например профилиране, и всякаква значима информация за включената логика, както и значението и очакваните последици от такава обработка.

Каква идентификация ще трябва да предоставя за достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, когато не можете да се свържете с нас чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), СЕЙ ТРЕЙД 22 ООД приема следните документи за самоличност, когато е необходима информация за Вашите лични данни: ЕГН, шофьорска книжка.

Scroll to Top