Форекс търговия за начинаещи

Като начинаещ търговец на валутния пазар Форекс, първото ръководство, с което трябва да се запознаете, е Форекс търговия за начинаещи, какво е процентен пункт, технически и фундаментален анализ. Тези насоки в търговията с валута ще ви помогнат да затвърдите вашите способности и ще можете да правите основни избори.

Какво представлява Форекс търговията?

Форекс пазарът включва замяната на една валута с друга. Обменът на чуждестранни валути, познат още като Forex и Fx, е  най-големият финансов пазар в света. Дневният обем на търговия достига до 5 трилиона долара.

Единствените стоки, които се търгуват на Форекс, са валути, като Щатски долари, британски лири и други. Търгуването с Форекс може да бъде доходоносна възможност за начинаещи, но изисква някои знания и формиране на стратегия. Техническият и фундаменталният анализ са двата популярни подхода за анализиране на пазара.

Техническият анализ прогнозира бъдещите движения на цените на Форекс пазара, като се фокусира върху ценови графики и определени маркери. Фундаменталният анализ обаче отчита влиянието на политическите и икономическите фактори върху валутата. 

Друг важен термин във валутната търговия е „PIPS“ (Percentage in Point) който означава „процентен пункт“. Използва се за изразяване на промяната в две валути. Важно е да разберете тези концепции за вземане на добре информирани търг решения и ефективно управление на риска.

Валутни двойки

Валутна двойка е котировка на две валути. Стойността на една валута, котирана спрямо другата, или просто две валути, търгувани една срещу друга. Първата валута в двойката е известна като базова валута, а втората – като котирана валута. Количеството на котираната валута, необходимо за закупуване на единица от основната валута, определя стойността на валутната двойка.

Ако вземем предвид  USD/CHF, USD (щатски долар) е основната валута, а CHF (швейцарски франк) е валутата на котировката. Ако курсът USD/CHF е равен на 1,5300, това означава, че един долар струва 1,5300 швейцарски франка.

Видове валутни двойки

Има много валутни двойки, но основно те се категоризират като основни и второстепенни.

Основни двойки

Основните двойки са най-търгувани, като те са съставени от популярната държавна валута, съпоставена със щатски долар. Те включват: 

USD, EUR (Евро)

AUD (Австралийски долар)

CHF (Швейцарски франк)

JPY (Японска йена)

GBP (Британска лира)

 CAD (Канадски долар)

USD/EUR (Щатски долар/Евро) е най-търгуваната двойка в света, образувайки близо 30 % от общия ежедневен обем във Форекс.

Второстепенни двойки

Малките двойки са валути, съставени от валутите на развитите страни, с изключение на щатския долар. 

Пример: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, GBP/CAD, CHF/JPY, EUR/AUD, NZD/JPY, NZD, NOK

Как да търгувате във Форекс?

Идеята, заложена зад търговията с Forex, да се генерират печалби от обмен на една валута за друга. Обменният курс е съотношението на стойността на една валута спрямо другата. Разбирането на Forex котировките помага на търговците на пазара. 

Валутите винаги се котират по двойки: GBP/USD, USD/EUR. Това е така, тъй като във всички чуждестранни борси една валута се купува, а другата се продава едновременно, като в примера по-долу. 

(Основна) GBP/USD (Второстепенна) = 1.71258

Когато се започне сделка, обменният курс информира как трябва да се плати в единици от котираната валута към една единица от основната валута. В този случай, при примера, трябва да се плати 1,71258 USD, за да купи една единица GBP (Британска лира).

Двойката се купува, ако се смята, че базовата валута ще придобие стойност спрямо котираната валута. Извършва се продажба, ако се смята, че базовата валута ще поскъпне спрямо котираната валута.

При валутната търговия може да се реализира печалба, независимо дали пазарът върви нагоре или надолу. 

Точно както при всяка област на обучение, е наложително да сте запознати с термините, за да успеете. Тук не е по-различно.

Дълга позиция: Това означава закупуване на сделка. Търговците обикновено отиват на дълга позиция, когато очакват равнището да надхвърли позицията, на която са я купили.

Къса позиция: От друга страна, късата позиция означава продажба. Това означава, че човек има къса позиция и ще продаде валутна двойка под точката, в която е къс.

Запомнете, че валутната двойка се купува или продава едновременно.

Бичи пазар: Възходящ е, когато търговецът вярва, че валутна двойка ще се покачи.

Мечи пазар: Това е когато търговецът вярва, че валутната двойка ще падне.

За да дадете дълга или къса позиция, трябва да направите поръчка.

Пазарна сделка: Това е поръчката, направена от търговеца на текущата пазарна цена. Тъй като пазарните поръчки се позиционират на най-добрите налични цени, винаги проверявате „разликата купува-продава“.

Разлика купува-продава: Това е разликата в цената, на която валутната двойка може да бъде купена и продадена. Първата е стойността, на която брокерът се съгласява да закупи основната валута. Това е най-добрата цена, която ще продадете на пазара и обикновено е по-ниска от исканата. Цената на запитване е тази, която брокерът продава базовата валута за тази на котировката. Това е най-добрата цена, която ще купите от пазара.

Какво е процентен пункт?

Мерната единица, изразяваща промяната на стойността между валутна двойка, се нарича процентен пункт.

Обърнете внимание на следващите примери;

Пример 1;

EUR/USD се променя от 1.1050 до 1.1051.

Разликата от 0.0001 USD повишение се нарича един процентен пункт. Това е още последният знак след десетичната запетая на ценовата оферта. Много котировки могат да имат до 4 знака след десетичната запетая, но JPY обикновено има 2 знака след десетичната запетая.

Например, EUR/USD = 0.0001, докато USD/JPY = 0.01.

Какво е Pipette?

Познати са още като частични процентни пунктове. Някои брокери котират валутни двойки извън стандартните „4 и 2“ знака след десетичната запетая до „3 и 5“ знака след десетичната запетая. Например, GBP/USD се придвижва от 1.30542 до 1.30543, а разликата в посока повишаване от 0.00001 в щатския долар се нарича 1 пипета.

Пресмятане на стойността на един процентен пункт

Разгледайте примерите:

USD/CAD = 1.0200

За улеснение, горното може да бъде изразено като 1 USD до 1,0200 CAD

Стойността на процентния пункт (в основна валута) = (промяна в стойността на насрещната валута) x Съотношение на обменния курс

(0.0001 CAD) X (1 USD/1.0200 CAD) = 0.00009804 USD за единица.

Търгуването на 10,000 единици of USD/CAD, една промяна в процентния пункт би била приблизително 0,98 USD промяна в стойността.

Друг пример;

GBP/JPY =123.00

JPY преминава само 2 знака след десетичната запетая, за да измери промяната на стойността на 1 процентен пункт. Следователно едно движение се равнява на 0,01 JPY.

Стойност на пункт (базова валута) = (промяна на стойността в насрещната валута) X съотношение на обменния курс

(0.01JPY) X (1 GBP/123.00JPY) = 0.0000813 GBP.

Когато се търгуват 10 000 единици GBP/JPY, промяната в стойността на пункта е приблизително на стойност 0,813 GBP. 

Има само два начина да анализирате диаграмите – технически и фундаментален анализ.

ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Метод за анализ, който използва минали ценови движения, за да ръководи търговски решения. Обикновено се определя като краткосрочен метод за търговия. Техническите брокери не чакат дни или години за възстановяване на обменните курсове.

Решенията се ръководят от набор от правила; релевантната история на данните е част от вземането на решения, при което цените на активите често извършват движения според тенденциите и миналите действия се повтарят. 

За да получат правилните прогнози, брокерите, които следват техническия анализ използват правилото на диаграмите; разглежда се графика на движенията за даден период. Правилото изисква последователност от техника, използване на математически правила и отминали обменни курсове.

ФУНДАМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ

Метод за анализ, който се фокусира върху фактори, като икономиката, отдавайки значение на производителността, заетостта, производството, международната търговия и лихвените проценти.

Фундаменталният анализ почти не се ръководи от модели или минали движения на активите. Фундаменталистите се стремят да вземат предвид реалните очаквания за растеж на стойността, лихвените проценти и печалбите, като вземат предвид икономиката на такава валута. Четири основни детерминанти се използват за оценка на истинската стойност:

  1. Очакваният темп на растеж: използване на комбиниран растеж за финансови решения.
  2. Очаквано изплащане на дивиденти: колкото по-високо е изплащането на дивиденти, предвид че всички неща остават равни, толкова по-голяма е стойността на акциите.
  3. Степен на риска: колкото по-уважавана или по-малко рискова е една акция, толкова по-висока е нейната волатилност.
  4. Ниво на лихвения процент: инвеститорите рационално трябва да плащат по-високи цени за акции, когато лихвените проценти са по-ниски.
    Scroll to Top